ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
261

Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu – Cris
NR.26603/26.11.2015
ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna DECEMBRIE, ziua 17
LICITATIA a III-a
In temeiul art.162 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 17 luna DECEMBRIE anul 2015, ora 11 in loc.Chisineu – Cris str.Garii Nr.1A se va vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Tulcan Marinela  si Tulcan Stelian Vladut  cu domiciliul in loc.Chisineu – Cris  str. Infratirii nr.Fn.
Denumire bun    Casa si teren intravilan evidentiate in CF 300094 Apateu (CF vechi 293), cad.C1, top 603.604/b, situat in Com.Apateu nr.479 jud.Arad Nr. Buc. 1 Valoare lei/buc exclusiv TVA 14.386    Cota TVA 24% Neimpozabila 24% Neimpozabila
Casa si teren intravilan evidentiate in CF 300086 Apateu (CF vechi 798), cad.C1, top 557-558/a, situat in Com.Apateu nr.432 jud.Arad – 1 – 15.575    24% Neimpozabila
Creditori: ANAF – DGRFP Timisoara – AJFP Timisoara
Sarcini Ipoteca
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentind 10%din pretul de pornire al licitatiei in contul deschis la Trezoreria Chisineu – Cris RO94TREZ0225067XXX000936- beneficiar Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu – Cris CUI35199933, precum si sa prezinte dovada emisa de organelle fiscale(inclusive primarie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente:
– oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acesta; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comu­- nicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modifi- carile si completarile ulterioare.
Potivit dispozitiilor art.9 alin. (2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatoriu audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa www. finantearad.ro, rubrica „Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0257/350.659.
SEF SERVICIU,
PER FLORICA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.