ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
301

Dosar de executare  nr. 7791
Nr.9657 / 12.05.2016

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul  2016, luna  mai, ziua 30  ora 15.00

Licitaţia   a II-a

În temeiul art. 250 alin (1) şi (2)  din Legea nr. 207/ 2015  privind Codul de procedură fiscală,  se  face cunoscut că  în ziua de 30.05.2016, ora 15.00,  la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu, situat  în  Ineu, Calea Republicii nr. 16,  se  vor vinde prin licitaţie publică următoarele  bunuri  imobile,  proprietate  a  debitorului SC CANRO INVESTMENTS SRL, CUI 13913160, cu sediul in mun. Arad str. Closca nr. 12 ap. 9,  judeţul Arad :
a ) clădire teatru in cadrul fostei unitati militare, construita in anul 1970,  construită din cadre de beton armat cu pereti din caramida si acoperit cu prefabricate din beton si tabla, in stare nesatisfacatoare, fara tamplarie sau utilitati, plus  teren intravilan aferent în  suprafaţă de 6903 mp, Nr CF vechi 8650, ID 301590 nr top 1301-1302/ a.1303/a/1/1/a/2/1/1/5, si­tuat în  INEU,  judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei   212 786  lei exclusiv TVA* .
b)  teren intravilan  în  supra­faţă de 1079 mp , Nr vechi CF 6425, ID  301586 nr top 1984/a/89 situat în INEU,  judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 14 294 lei, exclusiv TVA* .
c) teren intravilan în  supra­faţă de 1079 mp , Nr vechi CF 6426, ID  301587 nr top 1984/a/90  situat în INEU,  ju­deţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 14 294 lei, exclusiv TVA* .
d) teren intravilan  în  su­prafaţă de 1079 mp, Nr vechi CF 6428, ID  301588  nr top 1984/a/92  situat în INEU,  judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 14 294 lei, exclusiv TVA* .
e) teren intravilan în  su­prafaţă de 1079 mp, Nr vechi CF 6354 , ID  301589  nr top 1984/a/15  situat în INEU,  judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 14 294 lei, exclusiv TVA* .
f) teren intravilan  în  su­prafaţă de 6024  mp , Nr vechi CF 6642 , ID  301591  nr top 1301-1302/a.1303/a/ 1/1/a/2/1/1/15 situat în INEU,  judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 140 279  lei, exclusiv TVA* .
*) cota de TVA pentru vânzarea bunului imobil este de 20 %, în conformitate cu prevederile art, 291din Legea 227 / 2015, privind Codul Fiscal.
Bunurile  imobile mai  sus men­ţionate sunt  grevate  de următoarele :
–  Ipotecă legală în favoarea Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Arad – Serviciul Fiscal  Orăşenesc  Ineu .
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să pre­zinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO97TREZ0245067XXX002019, beneficiar DGRFP-Timiş,-AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de cre­ditorii  fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din  Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală,  când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad , Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.