ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
566

Nr.16054/17.06.2016
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
anul 2016 luna iulie ziua 18
LICITATIA a II-a
In temeiul art 250, alin. 1 si 2, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 18, luna iulie, anul 2016, ora 10,00 in localitatea Sebis, str Piata Tineretului, nr.1A, jud Arad, se va vinde prin licitatie publica, bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a debitoarei SAITIS FLAVIA cu domiciliul fiscal in localitatea Gurahont, str. Zarandului, nr. 5, jud. Arad.
Nr. crt. 1 Denumire bun Teren intravilan, situat in localitatea Gurahont nr.165, judetul Arad in suprafata de 1438 mp, conform CF nr. 301235 Gurahont, nr. Topo 37/a, cu o casa nr. cad. C1, in suprafata construita de 295 mp din care 44,8 mp este pivnita – constructie din anul 1970, cu fundatie de beton, peretii din zidarie de caramida si sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, planseu din beton, se compune din 5 camere, baie, bucatarie, camara alimente, antreu si hol iar la subsol pivnita, finisaje medii, timplarie lemn, placari cu gresie si faianta, parchet in camere, incalzire proprie cu centrala pe lemne. In curte mai exista o anexa in suprafata de 126 mp – constructie din anul 1980, cu fundatie din beton, peretii din zidarie de boltari di zgura si sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, planseu din beton, se compune din 3 camere, baie, bucatarie, antreu si hol, garaj, finisaje medii, timplarie din lemn, constructie nefinalizata. Utilitati – curent, apa, telefonie, canalizare Buc. Pretul de pornire a licitatiei, 338.837,00 lei CotaTVA*/ neimpozabil/ scutit
*) In conformitate cu prevederile art. 270, alin 3, lit. b, este scutita de plata TVA ‘’  livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil’’. Cota reprezentand taxa pe valoa­rea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este de 20 %  in conformitate cu  prevederile art. 291, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini: negrevat de sarcini
Creditori D.G.R.F.P.TIMISOARA/ A.J.F.P. Arad             Sarcini Ipoteca legala
B.R.D. Groupe Societe Generale SA  Sucursala Arad  Ipoteca
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul RO49TREZ0285067XXXXXX deschis la Trezoreria orasului Sebis, imputernicirea persoanei pe care il reprezinta pe ofertant ; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport,declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitoarei SAITIS FLAVIA, respectandu-se astfel prevederile art. 250, alin. 9, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.
Impotriva prezentului inscris , cel intersat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta, in  conformitate cu prevederile art. 260 – 261, din Legea nr. 207/2015.
Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. 2, lit. d, din Legea nr. 207/2015, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orasenesc Sebis, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro rubrica ‘’ Valorificari si anunturi ‘’.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din Sebis, str. Piata Tineretului nr.1, jud. Arad sau la tel. 0257/311016.
Sef Serviciu Fiscal
BOCIORT FLORIN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.