ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
344

Dosar de executare nr. 6538/108/2006 ( 549/2016 )
Nr TMR_DEC_4850_/__27.10.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016 luna 10  ziua 28
În temeiul art. 250, alin. (1) si (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu completarile si modificarile ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 15 luna  noiembrie anul 2016 orele 13:00 la sediul  D.G.R.F.P. Timisoara – Directia Colectare –  Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9 B, cam. 613, se vor vinde prin licitatie următorul bun imobil, proprietate a SIEGMETH EMIL cu domiciliul in localitatea Arad, str. Ioan Sava nr. 8, jud. Arad.
– Teren intravilan, situat in localitatea Arad, str. Badea Cartan, nr. 33, jud. Arad, in suprafata de 212 mp, conform CF nr. 313262 Arad, CF vechi 3682 Arad, nr. Topo 1691 conform.
Prețul total de pornire la prima licitatie este de – 42.785 lei (TVA neimpozabil)
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de urmatoarele :
Creditori:  D.G.R.F.P. Timisoara
Sarcini: Ipoteca rang I
Directia Colectare S.E.S.C.S. prin A.J.F.P. Arad
DIICOT Birou Teritorial Arad                                                                       Masuri asiguratorii
Sarbu Gabriel Florian prin  B.E.J. PASCULESCU HORIA                         Somatie
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa depuna cu cel putin o zi inainte de data licitatiei la D.G.R.F.P. Timisoara – Directia Colectare – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale, Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B (cam 403), urmatoarele documente:
1. oferta de cumparare;
2. dovada emisa de creditorii fiscali (Compartimentele de impozite si taxe din cadrul Primariei si Administratia Financiara) ca nu au obligatii fiscale restante fata de acestia.
3. dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatie, TVA neimpozabil, in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580  cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timisoara, sau constituirea garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara;
4. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentificata);
5. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice de nationalitate romana;
6. actul de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine;
7. copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice romane;
8. copie dupa pasaport  pentru persoane fizice straine;
9. declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a SIEGMETH EMIL.
In conformitate cu art. 250, alin. (9) din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ” …….Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse”
Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 260-262 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Directia Colectare – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale, str. Ghe. Lazar Nr. 9B, cam. 613 sau la numarul de telefon 0256/200178 int. 722.
Data afisarii:
Conducătorul organului de executare:
Director Executiv,
Ladislau Elek Ioan
Executor Fiscal,
Ungureanu Ionela Teodora

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.