ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
532

Dosar de executare nr. .91975
Nr. 20645  / 04.11.2016

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016, luna decembrie,  ziua 15, ora 15
LICITATIA I

In temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207 / 2015 privind  Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 15, luna decembrie, anul 2016 , ora 15, in localitatea Arad, B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se
v-a vinde prin licitatie publica următorul bun imobil , coproprietate  a debitorului Babău Gheorghe ,  cu domiciliul fiscal in loc.Arad ,  str. Livezilor, nr. 1  3 , bl.-, sc. – , ap.-, ap. -, jud. Arad,
Nr. Crt. 1 Denumire bun Cota de ½ din Teren Intravilan situat în loc. Arad , str. Livezilor , nr. 1   3, jud. Arad, în suprafaţă de 1365 mp, CF 307182 Arad, cu casă  suprafaţă 73,5 mp construită în anul 1940 conform CF întocmit de OCPI la data de 04.12.2014 Valoare – lei 145098 T.V.A. neimpozabil    TOTAL 145098
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini;
Creditori:
Volksbank Romania SA
Sarcini: I
ipotecă rangul 1
AJFP Arad
ipotecă rangul 2
SUV-Direcţia Venituri – Municipiul Arad
ipotecă rangul 3
BEJ Horvat Viorel
Somaţie Dosar 306/2013
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se pre­zinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria  Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Re­gistrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fi­zice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala .
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

SEF ADMINISTRATIE
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.