ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
914

Dosar executare 2/2014 Nr. ARG_DEJ_27259/30.12.2016

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2017 luna IANUARIE ziua 19
LICITAŢIA  I

În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 19, luna Ianuarie, anul 2017, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri imobile, proprietatea S.C. PRODCOMIMEX TODY S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea  Arad, Str. Gradina Postei, nr. 312.D/1,   judeţ Arad, cod de identificare fiscală 118155:
Nr crt 1. Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) . – Teren intravilan situat in localitatea Arad, str. Gradina Postei nr. 312.D/1, Judetul Arad, in suprafata de 2000 mp, C.F. 330606 Arad,
–  Constructie neintabulata in curs de executie, compusa din hala metalica P+M, cladire locuinte de serviciu (garsoniere) P+1E, cu gard la frontul stradal cu suprafata construita de 921,70 mp si suprafata construita desfasurata de 1463,45 mp, la care a fost realizata infrastructura si suprastructura metalica la parter cu o parte de ziduri netencuite din BCA in zona birouri/grupuri sanitare, cu un acoperis din panouri sandwich, nu are utilitati. La gard exista: curent, apa, gaz, telefonie, canalizare- prister. Preţul de pornire al licitaţiei – lei –
(exclusiv TVA) 663.300 Cota TVA % 19
*) cota de taxa pe valoare adaugata pentru vanzarea bunului imobil este de 19% in conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile mobile mai sus menţio­nate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: UNICREDIT BANK S.A.
Sarcini: Incheierea nr. 9846/ 14.07.2014 emisa de Judecatoria Timisoara- dosar executional                                                           nr. 792/2014 al B.E.J Dragomir Daniel&Stepavov Voislav;
ANAF – DGRFP Timisoara
Proces Verbal de Sechestru pentru Administratia Judeteana  a                         Bunuri Imobile nr. 4350/ 05.04.2016;
Finantelor Publice Arad
PRIMARIA MUNICIPIULUI  ARAD                       Ipoteca legala
ARABESQUE SRL
Incheierea nr. 6404/25.08.2016 emisa de Judecatoria Arad- dosar executional nr. 131/2016 al B.E.J Bosneac Lavinia Maria;
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre­zinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la li­citaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatri­culare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. PRODCOMIMEX TODY S.R.L, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare si­lită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, bulevardul Revoluţiei, nr. 77, telefon 0257/202739, de luni până joi  orele 800  – 1630, vineri  orele 800  – 1430.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica „Va­lorificări şi Anunţuri” – Valorificări bunuri sechestrate.
Şef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.