ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
1118

Dosar de executare nr. 14125/2008 şi 17594
Nr..115/05.01.2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2017, luna ianuarie,  ziua 30, ora 15
LICITATIA I

In temeiul art. 250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207 / 2015 privind  Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 30, luna ianuarie, anul 2017, ora 15, in localitatea Arad,
b-dul. Revolutiei nr. 77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun imobil, proprietate a debitorului HEGYI LILIANA, cu domiciliul fiscal in loc. Arad,  str. Ciocîrliei, nr. 11  jud. Arad,
Nr. Crt. 1  Denumire bun Cotă de ½ din terenul intravilan situat în mun. Arad, str. Ciocîrliei, nr. 11  jud. Arad în suprafaţă de 271 mp cu casă şi garaj , conform CF nr. 331230 Arad, cu nr. top 8255/1601/1, CF vechi nr. 61807, nr. Cad C1. Valoare – lei
177.829 T.V.A. neimpozabil
TOTAL 177.829
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini;
Creditori:
Statul Român prerezentat de MFP – ANAF
Sarcini: I
ipotecă rangul 1
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % (cont deschis la Trezoreria  Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cum­parare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il repre­zinta pe ofertant; pentru per­- soanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica „Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202785

Şef administraţie,
Marius Florin DRĂGĂNESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.