ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
515

Dosar de executare nr.223200;446003/2014;2025/14.01.2015
Nr. 32830/27.04.2015

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna Mai,
ziua 26, ora 15
LICITATIA a I-a
In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 26, luna Mai, anul 2015, ora 15, in localitatea Arad,
B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun mobil , proprietate a debitorului BABAU GHEORGHE, cu domiciliul fiscal in loc. Arad str. Livezilor, nr. 1-3, jud. Arad.
– Autoturism Dacia, an fabri-catie 2002, nr. Identificare UU1D2611923058734, COMBUSTIBIL BENZINA, cap. Cilindrica 1557 cmc, culoare Alb, Nr de inmatriculare AR-07-MEW,-pretul de pornire al licitatiei fiind de 2646-TVA neimpozabil.
Bunul mobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini;
Creditori:
Sarcini:
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % (cont deschis la Trezoreria  Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport , să facă dovada că nu are obligaţii restante faţă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia , precum şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor aministraţiei publice locale , aşa cum prevede art. 17 , alin. 5 din OG 92 / 2003 privind Codul de Procedură Fiscală , republicată şi actualizată si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Sef Administratie,                                                  Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.