ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
396

Dosar de executare nr. 41909
Nr. 42604/27.06.2015
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU  BUNURI  IMOBILE
Anul  2015  luna  IUNIE  ziua 24
LICITAŢIA  a  I – a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24 luna IUNIE anul 2015, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC INCO DEM TRUST SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea ARAD, B-dul Revolutiei, nr. 23, Ap. 12-13, judet Arad, cod de identificare fiscala 31531762:
Nr crt  1 Denumire bun Teren intravilan, situat in localitatea Arad, str. Merfi (Milan Tabacovici), nr. 12, jud. Arad; suprafata de 432 mp, detinut in baza CF nr. 341861 (CF vechi nr. 1225 – Muresel), nr. Topo 352-353/c.102.1-Muresel, nr. Cad C1; casa , P, construita din caramida, fundatie beton si sarpanta lemn cu tigla, in suprafata construita desfasurata de 121,16 mp, partea din fata renovata, iar cea din spate constuita recent. Finisaje: tamplarie termopan, gresie, faianta, parchet laminat, aer conditionat, incalzire, si apa calda: termoteca pe gaz. Cladirea este construita din caramida compusa din 3 camere, bucatarie, hol, baie, wc, camera tehnica, in suprafata utila de 100,93 mp. In spatele casei, se afla o portiune de teren de circa 100 mp pe care se afla o piscina, care apartin de alt CF.
Sarcini Ipoteca de rang I
Creditori Copil Craciun  si Copil Vasilica
Ipoteca de rang II SC Construct Invest International SRL din dosar nr. 1642/2014 al BEJ Berlo Cristian
Ipoteca de rang III SC AST Pinzariu SRL
Ipoteca de rang IV  ANAF – DGRFP TIMISOARA – AJFP ARAD – SCESPJ
Preţul de pornire al licitaţiei – lei – (exclusiv TVA*) 387.046,00
Cota TVA 24% Neimpozabil
*) cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului este 24% neimpozabil, în conformitate cu prevederile prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC INCO DEM TRUST SRL.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.
ŞEF ADMINISTRAŢIE,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.