ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
446

Dosar de executare nr. 6205
Nr. 43795/ 08.06.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna iulie,
ziua 10, ora 13
LICITATIA I-a
In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 10, luna iulie, anul 2015 , ora 13, in localitatea Arad ,    B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se v-a vinde prin licitatie publica următorul bun imobil , coproprietate  a debitorei Nemeti Maria ,  cu domiciliul fiscal in loc.Arad ,  str. Clujului, nr. 53, ap. -, jud. Arad,
– cota de ½ din teren intravilan cu casă situat în localitatea Arad ,  str. Clujului, nr. 53, ap. -, jud. Arad în suprafaţă de 1159 mp . Pe acest teren se află construită  o casă S+P+M în suprafaţă de 120,38 mp. Preţ de vănzare construcţii şi teren 285077 lei.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini;
Creditori: –   RECONS SA Arad
Sarcini: Ipoteca  rangul I
–  ANAF , DGRFPTimisoara , AFFP Arad                       Ipoteca  rangul II
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
SEF ADMINISTRATIE
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.