ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. Anul 2014, luna IANUARIE, ziua 29. LICITAŢIA a II-a.

0
224

`

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

                       

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice

 

Nr. 32733/11.12.2013

Dosar de executare nr. 2710326354782/2009

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014, luna IANUARIE, ziua 29

LICITAŢIA a II-a

 

In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,se face cunoscut ca in ziua de 29, luna IANUARIE, anul 2014, ora 15 in localitatea Arad, str.B-ld.Revolutiei, nr.77 bl.-, sc.-, ap.-,camera 28, se va vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile, proprietate  a debitorului  RĂDULESCU SILVIA-SIMONA CNP 2710326354782, cu domiciliul in loc. Timişoara, str. Cozia,nr.70.

 

Nr. Crt.

Denumire bun

Valoare RON –  exclusiv TVA*

         Teren extravilan situat in administrativul Comunei Vinga, judetul Arad, in partea de sud-vest a localitatii Manastur, aproape de granita cu judetul Timis, in suprafata de 1.200 mp cu categoria de folosinta “pasune”, conform CF nr. 300044 Vinga, nr.top 59/1,248/1/197, respectiv CF vechi nr.10461

999

          Teren extravilan situat in administrativul Comunei Vinga, judetul Arad, in partea de nord-est a localitatii Manastur, in aval de acumularea nepermanenta, in suprafata de 1.900 mp cu categoria de folosinta “pasune”, conform CF nr. 300042 Vinga, nr.cad 1720 nr.top 93,452/1/5-Manastur, respectiv CF vechi nr.10454

1.664

          Teren extravilan situat in administrativul Comunei Vinga, judetul Arad, in partea de nord-est a localitatii Vinga intre linia CF Arad – Timisoara si soseaua DN 69 Arad-Timisoara, in suprafata de 4.000 mp cu categoria de folosinta “faneata”, conform CF nr. 300860 Vinga, nr.cad 1704, nr.top 159,1115/19, respectiv CF vechi nr.10467

3.328

 

 

 

 

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare – scutit fără drept de deducere cf. Art. 141, alin.2, lit. F, din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

Creditori:                                                                  Sarcini:

ANAF – DGRFP  Timişoara – AJFP TIMISOARA                             Ipoteca

 

 

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Arad RO97TREZ0215067XXX012196) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale (inclusiv primărie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului..

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

Data afisarii: 12.12.2013.

 

 

 

 

       Şef Administraţie,

Marius Florin DRĂGĂNESCU

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.