ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. Anul 2014, luna MARTIE, ziua 31. LICITAŢIA I – A.

0
262

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a

Finanţelor Publice Arad

Colectare Contribuabili Mijlocii

Serviciul Executare Silită

Bld. Revoluţiei nr. 77bis

310130, Arad

Tel : +0257 202828

Fax :+0257 202836

e-mail:Contrib.Mijlocii.AR@mfinante.ro

 

Dosar de executare nr. 665 M – 17/20.01.2014

 

Nr. 3140 din 12.03.2014

 

 

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014 luna MARTIE ziua 31

LICITAŢIA   I – A

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 31, luna MARTIE, anul 2014, ora 12,00 ,  în localitatea Arad, str. Poetului nr. 97-103, judeţul Arad,  la sediul SC ROPINI SRL, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC ROPINI SRL  din localitatea Arad, str. Poetului nr. 97-103, jud. Arad, cod de identificare fiscală 13808114.

Nr.

Crt.

Date identificare bun

Preţ de pornire a licitaţiei – lei

(exclusiv TVA*)

1 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 8, et. 1, suprafaţă 79,54 mp, compus din hol acces + camera de zi, bucătărie, sa, baie, dressing, dormitor, 2 balcoane, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U59 Arad

216.485

2 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 12, et. 1, suptafaţa utilă 51,86 mp, compus din hol acces, baie, camera de zi, bucătărie, 2 balcoane, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U127 Arad

134.852

3 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 51, et. 4, suprafaţa 37,12 mp, compus din hol acces + camera de zi, bucătărie, baie, balcon, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U58 Arad

117.263

4 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 52, et. 4, suprafaţă 37,33 mp, compus din hol acces + camera de zi, bucătărie, baie, balcon, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U61 Arad

117.714

5 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 69, et. 5, suprafaţă 79,54 mp, compus din hol acces + camera de zi, bucătărie, sas, baie, dressing, dormitor, 2 balcoane, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U35 Arad

202.052

6 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 95, et. 7, suprafaţa 153,70 mp, compus din hol acces, debara, baie, dormitor, camera de zi + bucătărie, terasă, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U60 Arad

275.567

7 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 96, et. 7, suprafaţă 135,94 mp, compus din hol acces, baie, dormitor, camera de zi + bucătărie, terasă, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U105 Arad

250.762

8 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 103, parter – garaj şi boxă – suprafaţă 24,57 mp, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U34 Arad

18.040

9 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 114, parter– garaj – suprafaţă 16,05 mp, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U57 Arad

14.432

10 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 115, parter – garaj – suprafaţă 14,53 mp,  cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U33 Arad

14.432

11 imobil situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, bloc P+6E+M – ap. 121, parter – garaj – suprafaţă 11,22 mp, cu cota parte de teren, evidenţiat în extras CF 300611-C1-U62 Arad

14.432

12 terenuri intravilane – 4 parcele, în suprafaţă de 14,18 mp / 11,66 mp / 12,51 mp / 12,51 mp – cu destinaţie loc de parcare nr. 42 / 43 / 46 / 47, situate în mun. Arad, jud. Arad, str. Ciobanului nr. 22-22.a, evidenţiate în extras CF 308607 Arad

9.020 – pe fiecare loc de parcare

 

*) vânzarea bunurilor imobile este scutită fără drept de deducere, în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003/ privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

 

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Sarcini

Sechestru – PVS nr. 3535 – 3544 / 27.04.2012, 3552 – 3553 / 27.04.2012

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revolutiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 8,00 – 16,30, vineri orele 8,00 – 14,00.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.

 

 

 

Marius Florin Drăgănescu

ŞEF ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.