ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

0
395

Dosar de executare nr. 35968/2015
Nr. 44196/04.06.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna OCTOMBRIE ziua 28
LICITAŢIA I
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28 luna OCTOMBRIE anul 2015, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a debitorului Societatea Agricola Agroprofit Pecica-Ferma Zootehnica, CUI 1729556, cu sediul în loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad:
Date de identificare bun Teren  arabil in suprafata de 5.110 mp, situat in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 310845 Pecica, top:2317-2330/ 2/ 8/ 1; 2316/ a/ 1/ 1; 2311-2315/2/1/1 Rovine, si 3 celule siloz, situate in loc. Pecica, nr. FN, jud. Arad, CF 310845 Pecica,Cad:C1, top: 2317-2330/2/8/1; 2316/a/1/1; 2311-2315/2/1/1 .Cota TVA: 24%     Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI-110.387 Teren  intravilan(drum) in suprafata de 304 mp, situat in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 309672 Pecica, nr. cad :2940.
Cota TVA: neimpozabil    4.921
Teren  intravilan in suprafata de 7.244 mp, situat in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 309671 Pecica, nr. cad :2939.
Cota TVA: 24%    113.627
Teren  intravilan in suprafata de 5.270 mp, situat in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 307210 Pecica, top:307210, un grajd si 2 padocuri, situate in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, CF 307210 Pecica, cad:307210-C1; 307210-C2; 307210-C3 . Cota TVA: neimpozabil 184.323 Teren  intravilan in suprafata de 5.708 mp, situat in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 307056 Pecica, top:307056, un salas si un bazin, situate in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, CF 307056 Pecica, cad:307056-C1; 307056-C2 . Cota TVA: 24% 31.896
Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este 24% /scutit de TVA conform art.141, alin.(2), lit.f0 sau lit.g) din Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P.ARAD
Sarcini: Drept de ipotecă rang I
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să  prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înre­gistrare eliberat de Oficiul Re­gistrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligaţii fiscale restante, şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului Societatea Agricola Agroprofit Pecica-Ferma Zootehnica, urmand sa se prezinte la data stabilită pentru vanzare şi la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când ur­- mează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timişoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.