ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

0
1082

Dosar de executare nr.1145
Nr. ARG-DEJ 344/10.01.2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2017 luna FEBRUARIE ziua 07
LICITAŢIA  I

În temeiul art. 250, alin.(2) din Legea nr. 207/2015(actualizata)  privind Codul de procedură fiscală,  se face cunoscut că în ziua de 07  luna FEBRUARIE anul 2017, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică bunul imobil mentionat mai jos, proprietate a debitorului Societatea Agricola Agro Vinga, CUI 3026846, cu sediul în loc.Vinga, nr.478, jud. Arad:
Date de identificare bun:(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)
Teren intravilan in suprafata de 415 mp, situat in loc. Vinga,nr. FN,  jud. Arad, conform CF 304061 Vinga, nr. topo: 4431/2. Constructia “Atelier mecanic-conform CF 304061 Vinga, nr. topo: 4431/2
Cad:C1” nu mai exista faptic, fiind demolata.
Cota TVA:19%
Creditori:
PRIMARIA COMUNEI VINGA
Sarcini: Drept de ipotecă rang I
A.J.F.P.ARAD
Drept de ipotecă rang II
Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI- 7.578
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să  prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la li­citatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligaţii fiscale restante, şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului Societatea Agricola Agro Vinga, urmând să se pre­zinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timisoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.