ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
266

Dosar de executare nr. 43841/2014
Nr.  13708/19.07.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016, luna august,  ziua 18, ora 15
LICITATIA I
In temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207 / 2015 privind  Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 18, luna august, anul 2016 , ora 15, in localitatea Arad , B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următoarele bunuri mobile, proprietate  a debitorului BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL –  VLAI ADRIAN, cod de identificare fiscală 25504755, cu domiciliul fiscal in loc.Arad,  b-dul. Gen Vasile Milea, nr. 11, jud. Arad,
Nr. Crt. 1 Denumire bun  Canapea Oxford lemn masiv cu tapiţerie de pluş de 3 locuri Valoare RON/buc.– lei 6.100 lei/buc. T.V.A.
neimpozabil  2 Fotolii Oxford din lemn masiv cu pluş, 4 buc. 3.620 lei/buc. 3 Bibliotecă Oxford din lemn masiv. Partea de jos cu 4 uşi, iar cea de sus cu 2 uşi şi sticlă 9.490 lei/buc.  4 Birou Oxford din lemn masiv cu 2 uşi 3.620 lei/buc.   5 comodă Oxford din lemn masiv cu 2 uşi Total/set 2.710 lei/buc (36.400 lei/set)  6 Măsuţă lemn culoare negru, dimensiune 1,25x 0,7 m 90 lei/buc.  7 Bufet 3 poliţe culoare negru din lemn masiv 500 lei/buc.  8 Copiator CANON IR 2018 format A 3 cu o singură tavă 1.170 lei/buc.  9 Copiator CANON ISEURIS MF 6140 DN format A 4 1.040 lei/buc  10 Dulapuri arhivă din pal culoare negru dimensiuni 1,8×0,8×0,4 m, 9 buc. 230 lei/ buc.   TOTAL 28.570
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini;
Creditori: Statul Român reprezentat de MFP
Sarcini: I ipotecă rangul 1
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se pre­zinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obli­gatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala .
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202867
Şef Administratie,
Marius Florin DRĂGĂNESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.