Dosar de executare nr. 8229

Nr. ARG_DEJ_18145/25.08.2016

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2016 luna SEPTEMBRIE ziua 21

 

LICITAŢIA I – a

 

În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 21 luna SEPTEMBRIE anul 2016, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC FASHION CONSULTING SRL, cu sediul în loc. Arad, str. Poetului, nr. 1/C, Hala nr. 4A, jud. Arad, cod de identificare fiscală 14384297:

 

 

 

Nr crt

 

 

Denumirea bunului, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)

Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei

– lei –

(exclusiv TVA)

 

Cota TVA

 

 

1. Autoturism FORD Focus C-MAX, caroseria cu utilizare multiplă 4+1 uşi, an fabricaţie 2004, cu AC, ABS, airbag, geamuri faţă electrice, oglinzi electrice, combustibil benzină, cilindree 1596 cmc, putere 74 kw, nr înmatriculare AR 08 XFV, km. parcurşi ~ 275.000, stare de funcţionare 9.810 20%
2. Notebook ASUS K52F din 2010, nefuncţional, fără încărcător 360 20%

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

 

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale (pentru bugetul de stat – ANAF, pentru bugetul local – Primăria localităţii de domiciliu, şi dacă este cazul, Primăriile în a căror rază teritorială, deţine imobile ofertantul) că nu au obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC FASHION CONSULTING SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală.

 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

 

Conducătorul organului de executare,

Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției