ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
598

Dosar executare 42153/2016
Nr. ARG_DEJ_22729/26.10.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna Noiembrie
ziua 17
LICITAŢIA  I
În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 17, luna Noiembrie, anul 2016, ora 13:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, proprietatea SC OLYMPUS BAUTECHNIK SRL, CUI 31645694 cu sediul în loc. Arad, str.Virful cu Dor, nr.2, jud. Arad:
Denumire bun, descriere sumară:   Excavator pe senile LIEBHERR Tip R934 HDS Litronic serie 647-9497 Motor de 137kw cu senila pe partea stinga rupta si motor defect nefunctional  Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei/buc exclusiv TVA* 72180 lei Cota TVA* 20%  TOTAL 72180 lei
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori:  A.J.F.P. Arad                                                              Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să în­ştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru per­- soanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC OLYMPUS BAUTECHNIK SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.