ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
272

Dosar de executare nr. 535/1460802023618
Nr. 3010/10.08.2015
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI  MOBILE
Anul 2015, luna august,  ziua  28, ora 10
LICITATIA a – II -a
În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 28, luna august, anul 2015 , ora 10, la sediul Biroului Fiscal Comunal Săvârşin din Săvârşin, nr. 400 A, jud. Arad, camera 3, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile,  proprietate  a debitorului DRAGOMAN ALEXANDRU cu domiciliul fiscal în loc. Căpâlnaş,nr. 332, com. Birchiş, jud. Arad
Nr. crt.   1  Denumire bun Autoturism AUDI A6, nr. Identificare WAUZZZ4F85N021167, an fabricaţie 2005, motorizare diesel, serie CIV F119438, capacitate cilindrică 2967, nr. Înmatriculare AR-07-XAV Preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA*) 22.500
*)Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 %  in contul  RO82TREZ0325067XXX000241  beneficiar BFC Săvârşin, CUI 14003449, deschis la Trezoreria Săvârşin, din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisa de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0257/557591
Data afişării:  14.08.2015
SEF BFC SĂVÂRŞIN
BEDELEU CARMEN
EXECUTOR
CIRŢI OVIDIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.