ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
432

Nr.23470/05.08.2015
ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
anul 2015 luna septembrie
ziua 04
LICITATIA a III-a
In temeiul art 162 alin (1) din  Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare se face cunoscut ca in ziua de 04, luna septembrie  anul 2015, ora 12,00 in localitatea Sebis, str Piata Tineretului, nr. 1A, jud Arad, se va vinde prin lici­tatie publica , bunurile mobile mentionate mai jos, proprietate a debitorului MORCAN IOAN cu domiciliul fiscal in localitatea Halmagiu, str.Avram Iancu, nr.46, com.Virfurile, jud. Arad.
Nr. crt. 1    Denumire bun -Teren intravilan situat in loc. Halmagiu, nr.43, jud. Arad in suprafata de 1882 mp,conform CF nr.300168, nr CF vechi 1280, nr.top 60/1, nr CAD C1 conform CF intocmit de OCPI la data de 16.02.2015.
-Casa in suprafata de 82,90 mp constructie din caramida pe fundatie din piatra de codru, acoperis din lemn cu tigla, timplarie lemn, podele lemn in camera, constructie cu 2 camere, hol si bucatarie, din anii 1960, utilitati curent, casa nu este finalizata la exterior si neingrijita la interior, cu acces pietonal in curte.  Buc. Pretul de pornire a licitatiei, 28986 Cota TVA* neimpo­zabil- 2 -Teren intravilan situat in loc. Halmagiu, str. Closca nr. 13, jud. Arad in suprafata de 2912 mp, conform CF nr.300171, nr CF vechi 1266, nr.top. 1377,1378,  conform CF intocmit de OCPI la data de 16.02.2015, cu o fundatie de 12,7×5,7 mp, fara utilitati. 9811 -neimpozabil-
*) In conformitate cu prevederile art.141 alin (2) lit. f) este scutita de plata TVA ‘’  livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil’’. Cota reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este de 24%
in conformitate cu prevederile art. 128 alin (3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin (5) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin HG 44 /2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile imobile mai sus mentio­nate sunt grevate de urmatoarele sarcini: negrevat de sarcini
Creditori    D.G.R.F.P.TIMISOARA/ A.J.F.P. Arad             Sarcini Ipoteca legala
B.C.R. SA. Agentia Brad Ipoteca
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati  sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul RO49TREZ0285067XXXXXX deschis la Trezoreria orasului Sebis , imputernicirea persoanei pe care il reprezinta pe ofertant ; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale, ca nu au obligatii fiscale restante fata de acesta,declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului MORCAN IOAN, respectandu-se astfel prevederile art 162 alin (7^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
Impotriva prezentului inscris , cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta, in  conformitate cu prevederile art 172 – 173 din O.G. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin (2) lit d) din O.G. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orasenesc Sebis, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro rubrica ‘’ Valorificari si anunturi ‘’.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din Sebis, str. Piata Tineretului nr.1, jud. Arad sau la tel. 0257/311016.
Sef Serviciu Fiscal
BOCIORT FLORIN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.