ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
270

Dosar de executare  nr.13813
Nr.  18279  / 26.08.2015
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  MOBILE
Anul 2015, luna septembrie, ziua 29, ora 10.00
Licitaţia  I
În temeiul art. 162 alin 2  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 29.09.2015, ora 10.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  va vinde prin licitaţie publică următorul  bun  mobil, proprietate  a garantei SC CANTORU NADAS SRL cu sediul în Nadas, nr. 245, judeţul Arad:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Tractor U650,serie sasiu partiala1250, nu se cunoaste anul fabricatiei – inainte de 1990,functional Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) 5300  Cota TVA (%) 24%  TractorU650, serie sasiu neidentificata-are montat sapa cu troliu care nu tin de tractor, nu se cunoaste anul fabricatiei – inainte de 1990, functional 5300 24%  Moto­fierastrau STHIL MS440 din 2011,fara serie, functional 880 24%  Autoturism Nissan ,tip Terrano, caroseria AB break, serie sasiu JN8ND16Y8HW000533 an fabricaţie 1987, km la bord necunoscuti, cu urme de coroziune la caroserie, tractiune fata dezafectata,manere usi rupte, nr. înmatriculare AR-07-YRS, gajat în favoarea Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu, conform Act de gaj nr. 135/17.02.2014 3090 24 %
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;   pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii  fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.