ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
480

Dosar de executare nr. 37420/2014
Nr. 76830/22.09.2015
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU  BUNURI  MOBILE
Anul  2015  luna
OCTOMBRIE  ziua  12
LICITAŢIA a III – a
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12 luna OCTOMBRIE anul 2015, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC FAROW NYL PLAST SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Sântana, str. Mihai Viteazu, nr. 41, judeţ Arad, cod de identificare fiscală 28178190:
Nr crt 1. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Polizor ODORICI la 380 V, Italia, pentru polizat şi şlefuit cu suport, stare bună Preţul de pornire al licitaţiei – lei – (exclusiv TVA) 225 Cota TVA 24% 2. Maşină de sudat pânze panglică FULGOR, tip 3, serie 3806, stare bună 895 24% 3. Maşină de ascuţit pânză panglică VITAP Brrevetto N. 527850, stare bună 1.120 24%
4. Maşină de ascuţit – CIT MECANICA L5-TP, stare bună 1.345 24% 5. Maşină de şlefuit cu burduf şi perie, stare bună 450 24% 6. Maşină de frezat cu lanţ SM 500, stare bună 2.240 24% 7. Maşină de şlefuit elemente strunjite LIVIO MACCHIA, stare bună 1.345 24% 8. Maşină canelat fără serie şi plăcuţă identificare, stare bună 2.015 24% 9. Maşină de ceaprăzuit CIT MECANICA KRAVER ITALIA, stare bună 580  24% 10. Maşină de frezat cu ac superior COSMEC, stare bună 3.360 24% 11. Maşină de frezat cu ac superior VITAP, stare bună  3.360 24% 12. Freză grosime pe lăţime de 600 şi grosime de 200, stare bună 5.600 24% 13.
Filtru cu sac, stare bună 335 24% 14. Banc de lucru nr. 1 pentru tâmplărie 2000x600x 800, stare bună 450 24% 15. Banc de lucru nr. 2 pentru tâmplărie 2000x600x800, stare bună 450 24% 16. Banc de lucru nr. 3 pentru tâmplărie 2000x600x800, stare bună 450  24% 17.  Cabină vopsire cu exhaustor cu 4 filtre din panou sandwich 4x2x2 mp, stare bună
3.360 24%
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre­zinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înre­gistrare eliberat de Oficiul re­gistrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC FAROW NYL PLAST SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.
Data afişării: 01.10.2015
Conducătorul organului
de executare,
Marius Florin Drăgănescu
Executor fiscal,
Ciprian Nuţiu
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.