ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
265

Dosar executare 44328/2014
Nr.  69487/13.11.2014
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2014 luna DECEMBRIE
ziua  09
LICITAŢIA   I
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 09, luna DECEMBRIE, anul 2014, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, bunurile mobile menţionate mai jos, proprietatea SC KI-ANN SENIOR SRL, CUI 27256303, cu sediul în loc. Şofronea, Str. – , nr. 256, jud. Arad:
Denumire bun Maşină de cusut DDL 8700, marca Juki, serie 2DOXGO6374 Nr. Buc. 1 Valoare lei/buc exclusiv TVA* 1000 Cota TVA*  24% Maşină de cusut DDL 8700, marca Juki, serie 2DOXGO6419- 1 – 1000 – 24% Maşină de cusut DDL 8700, marca Juki, serie 2DOXGO6394 – 1- 1000- 24% Maşină de cusut DDL 8300, marca Juki, serie 4DOZC11665 – 1 – 1000 24% Maşină cusut refilet LH-595, marca JUKI, seria LNOGG02292 – 1 – 10000 24% Autoutilitară FURGON – FORD TRANSIT 350L, nr. identificare WFOLXXGBFLYT28020, an fabricaţie 2000, combustibil motorină, culoare alb, nr. înmatriculare AR – 05 – REM – 1 – 8800 24% TOTAL – 6 – 22.800
*) cota de taxa pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din normele metodo­logice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.F.P. Arad
Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC KI-ANN SENIOR SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu·

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.