Dosar executare nr. 39263
Nr. 95826/28.12.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna IANUARIE ziua 21
LICITATIA   I
In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscal a, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 21, luna ianuarie, anul 2016, ora 15:00, in localitatea Arad, str.             B-dul Revolutiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea SC CORADI AUTOPARTS SRL cu domiciliul fiscal in localitatea  Vladimirescu, nr. FN, judet Arad, cod de identificare fiscala 28980150:
Denumire bun    Autoutilitara Renault Kangoo, tip FCOJCF furgon, 3+1 uşi, an fabricaţie 2002, serie şasiu VF1FCOJCF26948313, 1870 cmc, 47 kW, motorină, nr.inmatriculare AR08NMC. Nr. Buc.   1 Valoare lei/buc exclusiv TVA*6.660 Cota TVA* 24% 24% Masa birou simplă, culoare negru, blat gri, 140x80x75 cm 2 50 Masa birou simplă, culoare negru, blat gri, 160x80x75 cm 1 50 Dulap mic cu 3 sertare, culoare negru, 40x50x60 cm 3 120 Dulap acte cu 2 uşi şi 2 poliţe, culoare negru, 90x195x35 cm 1 124   Dulap acte cu 2 uşi gri şi 2 poliţe, culoare negru, 85x185x38 cm 1 124 Suport calculator, 55x26x30xcm 4 13   Scaun metallic tapiţerie, culoare gri,  1 27 Scaun metallic tapi­ţerie, culoare gri,  cu tapiţeria ruptă 1 18   Masă birou, culoare neagră, cu urme de uzură, 140x80x80 cm 1 40   Scaun ergonomic, culoare negru şi al-        bastru 2 58 Scaun ergonomic, culoare negru, şezut rupt 1 27   Pult cu birou din 2 piese simetrice pe colţ, culoare albastru cu fag, 140x110x115 cm, cu 2 casetiere 50x55x45 cm şi dulap mic cu 3 sertare 1 977   Rafturi metalice cu 5 poliţe, culoare roţie, 185x100x40 cm 2 44   Raft metalic cu 4 poliţe, culoare gri, 190x100x40 cm 2 44   Raft metalic cu 5 poliţe, culoare gri, 190x100x40 cm 2 44   Masă calculator, culoare deschisă, sticlă mată, 110x60x35 cm 1 102
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%,  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P. Arad
Sarcini: Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC CORADI AUTOPARTS SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Or- donanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției