Dosar de executare nr.49989
Nr.9425511/12/2015

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016, luna Ianuarie,  ziua 11, ora 15,00
LICITATIA I
In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 11, luna Ianuarie, anul 2016, ora 15,00, in localitatea Arad,   B-dul Revolutiei, nr.77, camera 28,  se va vinde prin licitatie publica următorul bun mobil, proprietate  a debitorului Stanis Marcel, cu domiciliul fiscal in loc.Arad,  str.Renasterii,  nr.64, bl.-, sc.-, ap. -, judet Arad
– Autoturism marca Opel Astra Caravan, caroserie break, serie sasiu WOLOOOO51S266262, an fabricatie 1995, cu 372.000 km la bord, cu urme de coroziune la caroserie, combustibil benzina, cap.cilindrica 1.600 cmc, pretul de pornire al licitatiei fiind de 1.770 lei (TVA neimpozabil).
Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini;
Creditori:  – ANAF , DGRFPTimisoara , AJFP Arad
Sarcini: Ipoteca
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fi­zice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Sef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției