ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
357

Dosar executare 40165/2015
Nr. 3360/09.02.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna FEBRUARIE ziua 29
LICITAŢIA  I
În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna FEBRUARIE, anul 2016, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, proprietatea SC AUTO COLOR PLUS SRL-D cu sediul în localitatea Sânpetru German, nr. 240, judeţ Arad, cod de identificare fiscală 29666580:
Denumire bun, descriere sumară:  Compresor cu piston DARI tip P200 11XPS, 11 bari, debit 200L, an 2008  Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei/buc exclusiv TVA 2.250 lei Cota TVA 20% Neimpozabil  Aparat sudură FEMA tip INVERTER, cu electrozi până la 3,5 mm  900 lei Neimpozabil  Dispozitiv pentru îndreptat tabla cu vacum 450 lei Neimpozabil  Dispozitiv de îndreptat caroserie compus din 2 ţevi rectangulare, o ţeavă cilindrică, lanţ şi cârlig, pompă manuală, un cilindru hidraulic de 10 tone şi anexe 3.600 lei Neimpozabil  Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P. Arad                                                              Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl repre­zintă pe ofertant;  pentru per­- soanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba ro­mână; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC AUTO COLOR PLUS SRL-D, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/202731.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.