ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
483

Dosar executare CH.585.

ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
ANUL 2016  LUNA   Aprilie   ZIUA 20
LICITATIA I

În temeiul art.250 alin.(1) si(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 20 luna Aprilie anul 2016 ora 10, in localitatea Chisineu-Cris str. Garii  nr.1/a, camera 1 Jud. Arad se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea  debitoarei S.C. SAGODI  SRL,cu domiciliul fiscal in oras Chisineu Cris  Str. Oituz  nr.5, jud. Arad , cod de identificare fiscala 23070749.
Nr. Crt.    1 Denumire  bun Ingrasaminte Chimice Azotat de amoniu 33% Kg. 23750 Pret de pornire a licitatiei lei/kg.
excusiv TVA 1,175 lei/kg. Cota  TVA 20%
*)cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vinzarea bunurilor mobile  este 20% in conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.
Sarcini
Sechestru – PVS nr.4120/17.02.2016
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vinzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vinzare la locul fixat in acest scop si pina la acest termen sa prezinte oferta de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa  depuna in cazul vinzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, taxa de participare sau o scrisoare de garantie bancara,reprezentind 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont descis la Trezoreria Chisineu Cris RO 94 TREZ 0225067XXX000936 beneficiar DGRFP Timis – AJFP Arad – Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu Cris CUI 3519933;imputernicirea persoanei care il reprezinta,declaratia pe proprie raspundere,in forma au­tentificata a ofertantului ca nu este persoana interpusa a debitorului,pentru persoanele juridice de nationalitate romana,copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului ; pentru persoanele juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana;pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;pentrupersoanele fizice straine,copie de pe pasaport; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante si declaratia pe propia raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului S.C.SAGODI  SRL asa cum prevede art.250 alin.9 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,urmind sa se prezinte la data stabilita  pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta in termen de 15 zile de la comu- nicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 (actualizata)privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2),lit.d)din Legea nr. 207/2015 (actualizata)privind Codul de procedura fiscala cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru situat in localitatea Chisineu Cris str.Garii nr.1/a jud.Arad,telefon/fax 0257/350659 de luni pina joi orele 8 – 16, vineri orele 8 – 14.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu Cris se gasesc si la adresa de internet www.finantearad.ro rubrica valorificari si anunturi –valorificare bunuri sechestrate.

Sef Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu-Cris
Per Florica

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.