ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
246

Dosar executare nr. 13164
Nr. 6841 / 14.04.2016

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna MAI ziua 09
LICITATIA   I

În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut ca in ziua de 09, luna mai, anul 2016, ora 15:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr.77, et.2, cam.35, jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea SC CARIERA DE PIATRĂ SRL cu domiciliul fiscal in localitatea  Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, judet Arad, cod de identificare fiscala 18761470:
Denumire bun, descriere sumară Şasiu concasor 9060 – partea de jos, descompletat, uzat Nr. Buc. 1 Preţul de evaloare sau de pornire al licitaţiei / buc exclusiv TVA* 4020 Cota TVA* 20%
Şasiu concasor 6040 – partea de jos, nou, puţin folosit 1 3570   Şasiu concasor 6040 – partea de jos, puţin folosit 1 3570   Concasor C 12090 PR nefuncţional 1 15180   Ciur – staţie sortare cu 3 site de 6 m 1 52230   Bandă transportoare de 0,8×12 m 1 8480   Bandă transportoare de 0,8×12 m 1 8480   Bandă transportoare de 0,8×12 m 1 8480   Şasiu de la concasor cu fălci 6040 – partea de jos 1 3570   Şasiu de la concasor cu fălci 6040 – partea de jos 1 3570   Ciur – staţie sortare cu 2 site de 8 m, dezmembrat, descompletat 1 15620   Bandă transportoare de 0,8×17 m – fără motor şi role lipsă 1 4460   Bandă transportoare de 0,8×22 m – role lipsă 1 8930   Ciur – staţie sortare cu 3 site de 4,5 m, funcţional – Bătuţa 1 40620 20% Bandă transportoare de 0,8×12 m, funcţională 1 8480   Bandă transportoare de 0,8×12 m, funcţională 1 8480   Bandă transportoare de 0,8×12 m, funcţională 1 8480   Bandă transportoare de 0,8×15 m, func­ţională 1 9370   Concasor 6040 – complet şi funcţional 1 22320   Concasor 8050 – complet şi funcţional 1 31690 Ciur – staţie sortare cu 3 site de 5,5 m, funcţional  1 47320   Bandă trans­- portoare de 0,8×12 m, funcţională 1 8480   Bandă transportoare de 0,8×15 m, funcţională 1 9370   Bandă transportoare de 0,8×22 m, funcţională 1 13390   Electrocompresor EC10 cu 4 cilindri funcţional 1 1340
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015 (actualizată) privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 (actualizată) privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 (actualizată) privind Codul fiscal.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P. Arad                                                              Sarcini: Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de  inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC CARIERA DE PIATRĂ SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fis­cală.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.