ANUNT PRIVIND VINZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ Anul 2014, luna IULIE, ziua 02

0
319

 licitatieMINISTERUL FINANTELOR anaf

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timisoara

Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Fizice

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 726

Fax : 0257 280 811

e-mail : Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

 

Nr./Data                                                                                     cod operator : 20564                                                                                             

48582/10.06.2014

Dosar exec. nr.  3029/2009

 

 

                                                ANUNT PRIVIND VINZAREA

                                                PENTRU  BUNURI  IMOBILE

                                              Anul 2014, luna IULIE,  ziua 02

 

LICITATIA a –  III – a

 

In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 02, luna iulie, anul 2014, ora 15, in mun. Arad, str. Revolutiei, nr. 77, etaj 1, cam. 28, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica urmatoarele  bunuri imobile, proprietate a debitorului ILIES VIOREL VALEAN , cu domiciliul in mun. Arad, str. Banu Maracine, nr. 22, bl. 1, sc. D, ap. 30, jud. Arad.

 

Nr. Crt. Denumire bun Valoare – lei-  TVA neimpozabil
1  Cota de 1/5 din terenul intravilan situat in localitatea Arad, str. Zoe, nr. 9A, jud. Arad, in suprafata de 370 mp, conform Sentinta civila nr. 4568 din 27.06.2013 si Incheierea din 24.09.2013 a Judecatoriei Arad, inscris in  ( CF vechi – 68005 ) CF-319507-Arad, Nr. top-1/31/1/13/2/6, proprietar Ilies Viorel Valean .

 

3.3632 Teren Intravilan situat in localitatea Arad, str. Zoe, nr. 9A, jud. Arad, in suprafata de 298 mp, conform Sentinta civila nr. 4568 din 27.06.2013 si Incheierea din 24.09.2013 a Judecatoriei Arad, inscris in ( CF vechi – 67996 ) CF-302251-Arad, Nr. top-1/31/1/13/2/4, proprietar Ilies Viorel Valean.

13.543TOTAL     16.906

 

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare.

**) pentru bunurile imobile se aplica TVA in conditiile art. 140 alin. (2) lit f) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, sunt scutite de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile.

 

Creditori :                                                             Sarcini :

 

C.E.C. SA – Sucursala Arad                                         Drept de ipoteca – poz. 2

A.J.F.P. – Arad                                                    Drept de ipoteca

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI-3519933) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie autentica pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Organele fiscale de la care ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu are obligatii restante sunt Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, asa cum prevede art. 17 alin. (5) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726.

 

 

 

 

Sef administratie,

Marius Florin Draganescu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.