MINISTERUL FINANŢELOR

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timisoara

Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită – Persoane Fizice

 

 

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 726

Fax : 0257 280 811

e-mail : [email protected]

 Cod operator : 20564

Nr./Data : 16536 / 25.02.2014                                              Dos. Exec. nr.  2575/2009

 

 ANUNT PRIVIND VINZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014, luna martie,  ziua 20

LICITATIA a – II – a

In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 20, luna martie, anul 2014, ora 15, in mun. Arad, bul. Revolutiei, nr. 77, cam. 28, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica urmatoarele  bunuri mobile, proprietate a debitorului FILIP STELIAN FLORIN, CNP – 1641203020012, cu domiciliul in mun. Arad, bul. St. A. Doinas, nr. 43, ap. 8, jud. Arad.

 

Nr. Crt.

Denumire bun

Valoare – lei –    TVA neimpozabil *

1

Autoturism RENAULT, tip CLIO, caroseria berlina, 4 usi, din 2005, cu 54400 km la bord, serie sasiu VF1LBOBC533979597, functionala, combustibil benzina, cilindree 1390 cmc, putere 55kw, nr.circulatie: AR – 05 – PIC.            6.480

 

 

Creditori:                                                           Sarcini:

A.J.F.P. Arad                                                      Drept de gaj

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

 

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI-3519933) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie autentica pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

 

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726.

 

Data afisarii: 27.02.2014.

 

 

 

Sef administratie,

Marius Florin Draganescu

 

Recomandările redacției