Nr./Data 16879/01.09.2016
cod operator : 20564
Dosar exec. nr.  77341/2014
ANUNT PRIVIND VINZAREA
PENTRU  BUNURI  MOBILE
Anul 2016, luna septembrie,  ziua 22
LICITATIA  a III-a
In temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 22, luna septembrie, anul 2016, ora 15,00, in mun. Arad, bul. Revolutiei, nr. 77, et. 1, cam. 28, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica urmatoarele  bunuri mobile, proprietate a debitorului MEZO OVIDIU PETRU, cu domiciliul in com. Iratosu, nr. 432, jud. Arad.
Nr. Crt. 1 Denumire bun Autoturism RENAULT tip CLIO, berlina 4 usi, serie sasiu VF1LBO7CF31356323, din 2004, combustibil motorina, cilindree 1461 cmc, putere 48 kw, nr. circulatie AR 07 BDK Valoare – lei-  2.035 TVA*(neimpozabil)
Creditori: A.J.F.P. – Arad
Sarcini: Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare,
inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI-3519933) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale (inclusiv primarie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie autentica pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Organele fiscale de la care ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu are obligatii restante sunt Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, asa cum prevede art. 17 alin. (3) din  Legea nr. 207/2015 privind  Codul de procedura fiscala.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726.
Sef administratie,
Marius Florin Draganescu

Recomandările redacției