ANUNT PRIVIND VINZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
471

Dosar de executare nr.45201/2015
Nr. 10551/25.02.2015
ANUNT PRIVIND VINZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna MARTIE ziua 23
LICITATIA A-II-A
In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 23, luna MARTIE, anul 2015, ora 15:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr.77, et.2, cam.35,  jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica, bunul mobile mentionat mai jos, proprietatea  SC ADRY- FLOR EXCLUSIVE SRL , cu domiciliul fiscal in localitatea Arad, str. Bicaz, nr.1-5,  jud. Arad, cod de identificare fiscala 32145042:
Nr. Crt. 1 Denumirea bunului mobil, descriere sumara (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile , daca este cazul) Buncar preluare cartofi, stare buna, gaj in favoarea AJFP Arad Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, (lei) 19.800 Cota TVA/neimpozabil/ scutit 24%
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare:oferta de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei(cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;  dovada emisa de creditorii fiscali, ca nu au obligatii fiscale restante , declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC ADRY FLOR EXCLUSIVE SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRPF Timişoara-AJFP Arad se gasesc si la adresa
www.finantearad.ro, rubrica “Valori-ficari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.
Sef Administratie,
Marius Florin Draganescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.