CHIS MARIUS – AURELIAN cu domiciliul în tocatitatea Igneşti, nr. 109, judeţul Arad, titular a proiectului „Sprijin pentru investitii în noi suprafete ocupate de păduri din cadrul PNRR, IGNESTI – CHIŞ MARIUS – AURELIAN”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Igneşti, FN, teren identificat prin: CF ‘ 155, CF 154, CF 153, CF 152, CF 151, CF 167, CF 166, CF 165, CF 164, CF 163, CF 162, CF 161, CF 160, CF 159, CF 158, CF 157, CF 38, CF 37, CF 35, CF36, CF 51, 34, CF 32, CF 31, CF 30, CF 29, CF 28, CF 27, CF 26, CF 25 , CF 24, CF 52, CF 53, CF 54,CF 148, CF 149, CF 44, CF 20, CF 301158 – Ignesti, cu suprafata de 30,66 ha, jud. Arad, anuntă publicut interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactutui asupra mediutui pentru proiectut amintit mai sus. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, judetut Arad, în zilele de luni până vineri, ‘ între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii / observatii la proiectut deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntutui pe pagina de internet a autoritătii competente pentru protectia mediului.”

 

Lasă un răspuns

Recomandările redacției