Primaria Comunei Brazii, avand sediul in localitatea Brazii, nr. 26, judetul Arad, , inchiriaza, imobil – cladire cu destinatie magazin satesc in suprafata construita de 58,83 mp, apartinand domeniului public al Comunei Brazii ,identificat in CF nr. 300715, situat in localitatea Madrigesti .

Data publicarii anuntului de licitatie : 05.10.2022.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 20/10/2022, Ora 12.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 28/10/2022, Ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Comunei Brazii, nr. 26, jud. Arad.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/10/2022, Ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Brazii, nr. 26, jud. Arad.

Pretul de pornire a licitatiei de inchiriere este de 29,50 EURO/luna.

Instructiunile privind organizarea inchirierii pot fi studiate la sediul Primariei Comunei Brazii.

Contestatiile se vor depune la sediul Primariei Comunei Brazii, tel/fax 0257317628, e-mail. Braziiprimaria@yahoo.com.

Recomandările redacției