ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
323

Dosar de executare nr. 813/25.02.2014
Nr.  11986  din  21.07.2015
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna AUGUST ziua 11
LICITATIA I
In temeiul art.162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 11 luna AUGUST orele 1200 anul 2015 in localitatea LIPOVA, str. N.Balcescu, nr. 5, se vor vinde prin1 LICITATIE urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2 S.C.”J&J COMPANY”S.R.L.,C.U.I. 14911540 ,cu domiciliul fiscal in localitatea GHIOROC str.   –  nr. F.N. ,bl.   –   ,sc.   –   ,etaj   –   ,ap.   – :
– cladire constând în cabană turistică rurală parter şi mansardă in suprafata de 510 mp,  10 camere duble (situate la mansardă),bar,teren aferent în suprafaţă de 1124 mp(inclusiv clădirea),înscris în C.F.nr.300282,nt.top 1779, si construită din cărămidă situata in localitatea Ghioroc str.   –   nr. F.N., pret de evaluare/de pornire al licitatiei  1.072.248 lei   (exclusiv TVA*).
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele :
Creditori 5) D.R.G.F.P.Timisoara-SFO LIPOVA
Sarcini 6) Ipoteca
1Se va indica metoda de vanzare;
2Se va preciza  numele si prenumele sau denumirea debitorului;
3Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,  codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
4Se va mentiona felul terenului;
5Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.
6Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare  sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica „Valorificari si anunturi” .
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul   0257/562597.
Conducatorul organului de executare
Nume si prenume     BOTA RITTA
Semnatura ………………………………………..
L.S

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.