ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
415

Dosar de executare nr. 140 M – 427/06.02.2012, 2273/05.08.2014, 327/24.02.2015
Nr. 10.222 din 11.11.2015
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna Decembrie  ziua 07
LICITAŢIA   a – III – a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 07, luna Decembrie, anul 2015, ora 11,00,  în localitatea Arad, str. Poetului nr. 105-107, judeţul Arad,  la sediul SC FER AGRO SRL, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SC FER AGRO SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Poetului nr. 105-107, jud. Arad, cod de identificare fiscală 14179152.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun Teren extravilan arabil lot 19 – 87106 mp, situat în loc. Fântânele, jud. Arad, evidenţiat în extras CF 301476 Fîntînele, nr. cad 1873
Preţul  de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) (lei) 115.437 Cota TVA / neimpozabil / scutit *  –
*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este – / scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Sarcini Sechestru – PVS nr. 5458 / 09.06.2015
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante; declaraţia ofertantului, în formă autentică, că nu este persoană interpusă a debitorului urmărit, conform art. 162 alin. (72) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revolutiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 8,00 – 16,30, vineri orele 8,00 – 14,00.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.