ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
430

Dosar de executare nr. PIL44
Nr. 7533 din 22.04.2016
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016 luna mai ziua 19
LICITAŢIA I
În temeiul art. 250 alin. (1)  şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut  că în ziua de 19, luna mai, anul 2016, ora 1500,  la  sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Colectare si executare Silita Persoane Juridice, situat în loc. Arad , B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, etaj 2, Cam.35, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunurile imobile, proprietatea debitorului SC PREMIER INWEST & TRADING SRL  din com Pilu, sat Varsand, nr.173, jud. Arad, cod de identificare fiscală 26030862.
Nr. Crt.  1 Date identificare bun Constructie administrativ si social culturala in suprafata de 199 mp, compusa din alimentatie publica, bar, grupuri sa­nitare, birou, anul constructiei 2013, fundatie beton, structura caramida, acoperis placa beton, detinuta in baza CF 301751, nr. top 161.1501/2, nr. cad. 301751-C1 Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 330.509 lei    Cota TVA 20%  neimpozabil
2 Constructii administrative si social culturala in suprafata de 193mp, compusa din spalatorie auto, anul constructiei 2013, fundatie beton, structura beton, acoperis placa azbociment, detinuta in baza CF 301751, nr. top 161.1501/2, nr. cad. 301751-C2 145.318 lei neimpozabil
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului imobil este 20%,   neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 292 alin.2 lit f din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Sarcini
Hotararea Judecatoreasca Incheierea 1350/ 11.02.2014, Judecatoria Arad, dosar nr.120/2014, BEJ Carciumaru Gheorghe
Sechestru – 20474/03.04.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, a ofertantului că nu este persoană interpusă a debitorului; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restanteşi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC PREMIER INWEST & TRADING SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, telefon  0257-202739, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.