ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. Anul 2014, luna 04, ziua 15. LICITATIA II-a.

0
233

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARAD

SERVICIUL FISCAL ORASENESC LIPOVA

Dosar de executare nr. 0 A-7-7-77

Nr. 4451 din 14.03.2014

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014 luna 04 ziua 15

LICITATIA II-a

In temeiul art.162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 15 luna APRILIE orele 1100 anul 2014 in localitatea LIPOVA, str. N.Balcescu, nr. 5, se vor vinde prin1 LICITATIE urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2S.C. “ AL MIN CONSTRUCTII“ S.R.L. ,cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara str. Augustin Coman nr. 11 ,bl. ,sc. ,etaj ,ap. , cod de identificare fiscala3RO 16059632 :

  1. cladiri reprezentand constructii industriale si edilitare compuse din:

birouri tip “P” si construite din beton si caramida,in suprafata de 72 mp,in stare buna,situata in localitatea Ghioroc ,nr. 554,judet Arad,detinuta in baza C.F.nr.300268 -Ghioroc,nr.cadastral/nr.topografic 300268-C1 si

cladire “Cantar”,in suprafata de 48 mp,detinuta in baza CF nr.300268-Ghioroc, nr.cadastral/nr.topografic 300268-C2,situata in localitatea Ghioroc ,nr. 554,judet Arad ,

ambele cladiri la pret de evaluare/de pornire al licitatiei 381.975 lei (exclusiv TVA*).

b) – teren4 intravilan in suprafata de 40600 mp situat in localitatea Ghioroc ,nr. 554,judet Arad , detinut in baza CF nr.300268-Ghioroc,nr.cadastral/nr.topografic 300268,pret de evaluare/de pornire al licitatiei 577.650 lei (exclusiv TVA* )

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele :

Creditori 5)

D.R.G.F.P.Timisoara

Sarcini 6)

Ipoteca

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

————————————————-——–

  1. Se va indica metoda de vanzare;

  2. Se va preciza numele si prenumele sau denumirea debitorului;

  3. Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

  4. Se va mentiona felul terenului;

  5. Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.

  6. Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora

 Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/562597.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica Licitaţii.

Conducatorul organului de executare

Nume si prenume BOTA RITTA

Semnatura ………………………………………..

L.S

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.