ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
324

Dosar de executare nr. 140 M – 06.02.2012, 2273/05.08.2014, 327/24.02.2015
Nr. 6935/27.07.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna AUGUST ziua 17
LICITAŢIA A- I – A
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 17, luna august, anul 2015, ora 1100,  în localitatea Arad, Str. Poetului, nr.105-107, judeţul Arad,  la sediul S.C. FER AGRO S.R.L., se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. FER AGRO S.R.L.  din localitatea Arad, Str. Poetului, nr. 105-107, judetul Arad, cod de identificare fiscală 14179152.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun Uscator cereale STRAHL 5000 FR /6 cu banda transportoare cu lant si transportor cu cupe 4 NC cu instalatie mecanica cu ventrilatriat, buncar cereale tub Numar bucati 1 Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 506.350    – 2 Heder porumb DOMINONI S 968 din 2011, serie 3704, pe 8 randuri    – 1 – 89.620 – 3 Heder porumb DOMINONI S 968 din 2011, serie 3703, pe 8 randuri – 1 – 89.620
– 4 Stabilizator de tensiune trifazic BRAUN GROUP tip SBW 100 KVA fully automatic cu regulator de tensiune reglatoare compensatoare – nou, nemontat – 1 – 10.750 – 5 Selectoare  FORTSCHRITT PETKUS in baterie de trei, compus din trei selectoare, panou electric, 2 elevatoare transportoare cu cupe, buncar golire pe stativ zincat si banda transportoare de 10m – 1 – 47.050 – 6 Instalatie de dozat  si insacuit cereale cu banda transportoare pentru saci METRIPOND – ZBG serie 0802BCAM601008 – noua, nefolosita – 1 – 38.980 – 7 Tevi irigatii zincate cu diametrul de 110 mm, de 6m – partial degradate 50 – 70 lei/buc
8 Tevi irigatii zincate cu diametrul de 100 mm, de 6m – partial degradate 50 – 70 lei/buc
*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori -Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Sarcini Sechestru – PVS nr.   5567/ 11.06.2015
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar D.G.R.F.P. TIMIŞ – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, declaratie pe proprie raspundere in forma autentica din care sa rezulte ca nu este persoana interpusa, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.