ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
268

Dosar de executare nr. 140 M – 427/06.02.2012, 2273/05.08.2014, 327/24.02.2015
Nr. 7829 din 25.08.2015
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna SEPTEMBRIE ziua 17
LICITAŢIA   a II – a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 17, luna SEPTEMBRIE, anul 2015, ora 11:30,  în localitatea Arad, str. Poetului nr. 105-107, judeţul Arad,  la sediul SC FER AGRO SRL, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC FER AGRO SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Poetului nr. 105-107, jud. Arad, cod de identificare fiscală 14179152.
Nr. Crt.  1Date identificare bun uscător cereale STRAHL 5000 FR/6 cu bandă transportoare cu lanţ şi transportor cu cupe 4NC, instalaţie mecanică cu ventrilatriat, buncăr cereale tub  cantitatea 1 buc. Preţul de evaluare sau  de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) (lei) 379.762,50 Cota TVA / neimpozabil / scutit * 24%  2 heder porumb DOMINONI S 968 pe 8 rânduri, din 2011, serie 3704 1 buc. 67.215,00 24%  3 heder porumb DOMINONI S 968 pe 8 rânduri, din 2011, serie 3703 1 buc. 67.215,00 24%  4 stabilizator de tensiune trifazic BRAUN GROUP tip SBW 100 KVA complet automatic cu regulator de tensiune reglatoare compensatoare – nou, nemontat 1 buc. 8.062,50 24%  5 selector cereale FORTSCHRITF PETKUS compus din 3 corpuri de selectare, panou electric, 2 elevatoare transportoarecu cupe, buncăr de golire pe stativ zincat, bandă transportoare de 10m 1 buc. 35.287,50 24%  6 instalaţie de dozat şi însăcuit cereeale cu bandă transportoare pentru saci marca METRIPOND BCA-50L serie 0802BCAM601008 1 buc. 29.235,00 24%  7 ţevi zincate pentru irigaţii cu diametru 110 mm, lungime 6 m – parţial degradate 50 buc. 2.625,00 24%  8 ţevi din aluminiupentru irigaţii cu diametru de 100 mm, lungime de 6 m – parţial degradate 50 buc. 2.625,00 24%
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori Administraţia Jude-ţeană a Finanţelor Publice Arad
Sarcini
Sechestru – PVS nr. 5567 / 11.06.2015
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante; declaraţia ofertantului, în formă autentică, că nu este persoană interpusă a debitorului urmărit, conform art. 162 alin. (72) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revolutiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 8,00 – 16,30, vineri orele 8,00 – 14,00.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.