ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
478

Dosar de executare nr. 36212/2013
Nr.                         din
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna mai ziua 11
LICITAŢIA  a III-a
În temeiul art. 250 alin. (1)  şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut  că în ziua de 11, luna mai, anul 2016, ora 1500,  la  sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Colectare si executare Silita Persoane Juridice, situat în loc. Arad , B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, etaj 2, Cam.35, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PROFI METPEVAL SRL  din localitatea Arad, str. Milova, nr.6, bl.252/a, ap.3, jud. Arad, cod de identificare fiscală 27045969.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun  Compresor cu piston-2pistoane LT270 Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 905  2 Masina de lipit colturi KABAN BA2020 / 2008 4.075  3 Masina de debitat profil SCHEFFER / 2006 4.525  4 Masina de debitat bagheta KABAN AD 1050 / 2008 2.715  5 Masina pantograf NEFA ROTO 2.265 6 Masina frezat montat KABAN / 2004 2.490 7 Masina de debavurat SCHEFFER / 2006 2.715 8 Laptop Asus Altec,  HDD 460gb , intel core I3CPU M, sistem PC, 64Bit, Windows 7, (colt dreapta sus carcasa ecran spart) 340 9 Autoutilitara WOLKSVAGEN transporter, caroseria BA, suprastructura deschisa, an 1995, 309417 km, motorina, urme de coliziune la caroserie, 1896 cm 4.755
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului mobil este 20%,  în conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Sarcini Sechestru – PVS 56382/ 11.09.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eli­berat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debi­torului SC PROFI METPEVAL SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, telefon  0257-202739, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Jude­ţeană  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.