ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
391

Dosar de executare nr. 53202/2016
Nr. ARG_DEJ_14977/19.07.2016
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna AUGUST ziua 8
LICITAŢIA  a II – a
În temeiul art. 250 alin. (1)  şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut  că în ziua de 8, luna august, anul 2016, ora 1500, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Colectare si executare Silita Persoane Juridice, situat în loc. Arad,     B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, etaj 2, Cam.35, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC TEAM MCA GROUP SRL  din localitatea Curtici, str. Primariei, nr.74, jud. Arad, cod de identificare fiscală 17945920.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun  Autoturism marca FIAT, model 223/2B1A/ Doblo, diesel, culoare alb, tractiune faţă, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare TM-15-MCA, defect. Lipsesc: două roţi, bara faţă, radiatorul şi elemente ale motorului Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 478  2 Autoturism marca MERCEDES BENZ, model E220CDI, caroserie AC Break, nr. identificare WDB2112061A799070, 2148 cmc, motorina, culoare gri, tractiune spate, an fabricatie 2005, km bord- 334618, nr. inmatriculare TM-31-MCA, DEFECT. Avarii: suspensie spate, corp semnalizare spate, bara faţă şi spate 12.975  3 Autoturism marca Audi, model A6, caroserie AC Break, nr. identificare WAUZZZ4B44N091017, 1896 cmc, motorina, culoare gri, tractiune faţă, an fabricaţie 2004, km bord-438521, nr. inmatriculare TM-16-MCA. Avarii: caroserie acro­şată partea din faţă, lateral stânga şi spate 8.325  4 Autoturism Opel, model Vivaro, caroserie AF, vehicul cu utilizare multipla, nr. identificare WOLJ7BCB66V628025, 1840 cmc, motorina, culoare gri, tractiune faţă, an fabricaţie 2006, km bord- 285658, nr. inmatriculare TM-03-MCA. Avarii: componente instalaţie, scroşat partea stângă caroserie 8.925
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului mobil este 20%,  în conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Sarcini
Sechestru – PVS 24/03.12.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eli­berat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a de­bitorului SC TEAM MCA GROUP SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, telefon  0257-202739, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Jude­ţeană  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.