Începând din data de 23 ianua­rie 2013, în holul Primăriei oraşului Lipova, s-a pus la dispoziţia locuitorilor oraşului o  urnă, în care sunt rugaţi să depună sesizări, în scris,  cu privire la  starea drumurilor din oraşul Lipova, precum şi la stadiul lucrărilor demarate la o parte dintre acestea, aducându-şi în acest mod contribuţia la calitatea şi bunul mers al lucrărilor dar mai ales la urgentarea finalizării lucrărilor aflate în execuţie.
Auto­rităţile mulţumesc pentru înţelegere şi cooperare.

Recomandările redacției