După cum se știe, comuna Păuliș face parte din asociaţia Grupul de Acţiune Locală (pe scurt GAL) „Podgoria Miniș-Măderat”, grup constituit la nivelul judeţului Arad – alături de alte 3 organizaţii de acest gen. Alături de Păuliș din acest GAL mai fac parte: Ghioroc, Covăsânț, Șiria, Târnova, Tauț și Șilindia și orașul Pâncota.
Apel de selecție
(continuare)
5. *Atenție! Potențialii beneficiari ai Măsurii 312 vor ține cont de noile prevederi ale PNDR 2007-2013, conform Adresei cu nr. 67.866 din 18.12.2013, respectiv că în cazul în care proiectele prevăd achiziția de utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabilă pentru investițiile realizate prin Măsura 121, intensitatea aplicabilă fiind majorată conform prevederilor fișei tehnice a Măsurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar.
6. Potențialii beneficiari vor depune odată cu Cererea de Finanțare și Declarația – ANEXA 1 la prezentul document, prin care se angajează să            raporteze către GAL toate plățile afe­rente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către ei.
7. Documente justificative: Documentele justificative necesare se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro pentru versiunea Ghidului Solicitantului valabilă la data lansării Apelului de Selecție.
8. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate: Proiectul propus trebuie să se încadreze în priorităţile din Planul de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Podgoria Miniș-Măderat”. Solicitantul finanţării trebuie să indeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului, în Fişa Măsurii pentru care aplică și în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii, în vigoare la data lansării Apelului de Se- lecție.
În acest context solicitantul va folosi pentru cererea de finanţare umătoarele versiuni:
– pentru Măsura 411.121 – „Mo­dernizarea exploatațiilor agricole” se va folosi versiunea 5.8 din iunie 2013 a cererii de finanţare, respectiv Ghidul Solicitantului versiunea 11 din iunie 2013;
– pentru Măsura 411.125 – „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adap- tarea agriculturii și silviculturii” se va folosi versiunea 5.2 din mai 2011 a cererii de finanţare, respectiv Ghidul Solicitantului versiunea 3 din aprilie 2011;
– pentru Măsura 413.312 – „Sprijin pentru  crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi” se va folosi versiunea 7.2 din august 2012 a cererii de finanţare, respectiv Ghidul Solicitantului versiunea 6 din iulie 2012.

Recomandările redacției