netDupă cum se știe deja, comuna Păuliș face parte din asociaţia Grupul de Acţiune Locală (pe scurt GAL) „Podgoria Miniș-Măderat”, grup constituit la nivelul judeţului Arad – alături de alte 3 organizaţii de acest gen. Alături de Păuliș din acest GAL mai fac parte: Ghioroc, Covăsânț, Șiria, Târnova, Tauț, Șilindia și orașul Pâncota. Directorul executiv al GAL „Podgoria Miniș-Măde­rat” menționa recent că: „Planurile de viitor ale echipei GAL sunt strâns lega­te de lansarea unei noi sesiuni de depunerea a proiectelor, însoțită de o amplă campanie de informare și promovare ce se va materializa prin întâlniri cu cei interesați de a depune proiec­te. Ele se vor desfă­șura la primă­riile din teritoriul         GAL: Păuliș, Ghioroc, Covăsânț, Șiria, Pân­cota, Târnova, Tauț și Șilindia“.
Apel de selecție
Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș – Măderat anunţă lansarea Apelului de Selecție pentru următoarele măsuri:
Măsura 411.111 – „Formare profesională pentru tinerii fermieri și fermele de semisubzistenţă“;
Măsura 411.121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”;
Măsura 411.125 – „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”;
Măsura 411.142 – „Înfiinţarea gru­purilor de producători”;
Măsura 413.312 – „Sprijin pentru  crea­rea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”;
Măsura 413.313 – „ Încurajarea acti­vităților turistice”;
Măsura 413.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”;
Măsura 421 – „Implementarea proiec­telor de cooperare”.
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 06/2013.
Data publicării: 19.12.2013.
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 03.01.2014.
2. Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2014.
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiec­telor aferente Măsurilor lansate în sesiunea nr.6/2013 se va face la sediul GAL „Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. 85 Infanterie, nr. 162,  în intervalul orar 09:00 – 12:00 iar solicitantul va depune proiectul în 3 exem­plare (1 original și 2 copii conform cu originalul).
4. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.111 – „Formare profesională pentru tinerii fermieri și fermele de semisubzistenţă’’ sunt de 18.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii 411.111 este de 18.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole” sunt de 262.026 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii 411.121 este de 200.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.125 – „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dez­- voltarea şi adaptarea agriculturii și silviculturii” sunt de 138.906 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 411.125 este de 138.906 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.

Recomandările redacției