apiaAu fost stabilite sancţiuni pentru ne­respectarea condiţiilor impuse în cazul mai multor măsuri de plată ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
APIA informează fermierii de aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 – „Sprijin pentru zona montană defavorizată“, 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona mon­tană“ şi 214 – „Plăţi de agromediu“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013.
Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurilor de sprijin, pentru care se depun cereri în 2013, se stabileşte ţinându-se cont de mai multe neconformităţi: neglijenţa, intenţia, repetiţia, amploarea, gravitatea şi persistenţa acestora. În cazul măsurilor 211 – „Sprijin pentru zona montană defavorizată“ şi 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană“, calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de nivelul sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar. Fermierii care au accesat aceste măsuri sunt pasibili de şase sancţiuni şi anume: pentru supradeclararea suprafeţelor, nerespectarea criteriilor de eligibilitate, depunerea cu întârziere a cererii de plată, nedeclararea tuturor suprafeţelor, nerespectarea ecocondiţionalităţii, precum şi de sancţiuni multianulae. În cazul Măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu“ au fost stabilite tot şase tipuri de sancţiuni, asemănătoare cu cele de la celelalte două măsuri. Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se face ţinându-se cont de suprafaţa determinată a fermei, în urma tuturor controalelor.
În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie să depăşească cinci la sută din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15 la sută din suma totală. În cazurile de ne­respectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20 la sută din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pen­tru unul sau mai mulţi ani calendaristici.

Recomandările redacției