Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad au anunțat că s-a prelungit sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru împădurire.

Este vorba de schema de ajutor de stat aferentă Măsurii 8 din cadrul PNDR 2014 – 2020

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități, sesiunile de depunere a Cererilor de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, astfel: sesiunea 1/2016 – anul I, II și III de angajament; sesiunea 2/2017 – anul I și II de angajament și sesiunea 3/2018 – anul I de angajament.

Cererile de plată trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.

Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune formulare de modificare a cererilor de plată, fără penalități, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, respectiv până la data de 10 iulie 2020, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, a spus Alin Triponescu, directorul Agenției de Plată și Intervemție pentru Agricultură Arad.

Anunțurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituției www.apia.org.ro.

Recomandările redacției