APIA Arad așteaptă cererile de subvenții pentru motorină

0
561

Agricultorii pot primi subvențiile pentru combustibilul folosit în agricultură, în ultima decadă din 2019. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția că, cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, în 1 octombrie – 31 decembrie 2019 (n.a trim. IV al anului 2019) pot fi depuse doar până pe 31 ianuarie.

„Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,8959 lei/litru“, susține Alin Triponescu, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad.

Așadar, pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților și copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare. De asemenea, trebuie depuse adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de documentele: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate, copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare, situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații și situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat și altele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.