Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) susţin că, între 16 octombrie şi 30 noiembrie, se va face plata în avans aferentă campaniei 2016. „Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață și legate de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de: «(…) până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013»”, se arată într-un comunicat de presă al APIA. De menţionat că pentru anul 2016, statele membre pot să plătească avansurile aferente plăților directe numai după finalizarea unor controale administrative. „Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, au fost stabilite plafoanele pentru anul de cerere 2016, România beneficiind de o alocare financiară de 1.772.469.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Totodată, în baza informațiilor extrase din baza de date, Agenția a stabilit cuantumurile în vederea calculării sumelor pentru avansul Campaniei 2016”, se mai arată în comunicat. În aceste condiţii se vor face plăţi în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă, schemei de plată redistributive, schemei de plată pentru parctici agricole benefice pentru climă şi mediu şi schemei de plată pentru tinerii fermieri.

Reprezentanţii APIA susţin că plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Recomandările redacției