apiaÎn câteva zile se încheie perioada de depunere a cererilor pentru subvenţii destinate bunăstării păsărilor. Crescătorii de păsări pentru ouă şi carne, în sistem industrial, pot depune la Centrul Jude­ţean APIA Arad până la data de 18 ianua­rie 2013, cerere de ajutor pentru acor­da- rea unui sprijin financiar în vederea asi­gurării condiţiilor de bunăstare a animalelor. Acest tip de ajutor este acordat în cadrul măsurii 215, pachetul B, păsări.
„Cererea se completează online de solicitant şi se găseşte pe site-ul www.apia.org.ro. După completare, cererea se depune la Centrul Jude­ţean Arad al APIA, pe suport de hârtie împreună cu documentele men­- ţionate la capitolul 5 din cerere“, a susţinut Gheorghe Alda, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad.
Sprijinul financiar se acordă dife­renţiat pentru cele cinci măsuri pe care beneficiarul se angajează să le respecte pe o perioadă de cinci ani şi pe categorii de păsări, şi anume: pui de carne, pui de curcan, găini ouătoare, găini de reproducţie şi rase grele.
În funcţie de aceste criterii, va­loarea sprijinului este cuprinsă între 3,64 de euro şi 263,53 de euro pe an şi se acordă din fonduri europene.

Recomandările redacției