Un număr de 1.468 de posturi sunt disponibile în unităţile de învăţământ din judeţul Arad, cuprinzând aici cam toate disciplinele, însă pe perioadă determinată.

Începând din această săptămână, până în 18 martie, are loc înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul Inspectoratului Şcolar. Tot acum are loc verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Până în 19 martie are loc desfăşurarea probelor practice şi orale de profil, urmând ca a doua zi să se afişeze la Inspectoratul Şcolar listele cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate.
Departamentul Managementul resurselor umane din ISJ Arad, Comisia de Mobilitate şi Consiliul de Administraţie al ISJ Arad organizează în 26 martie o şedinţă unde va avea loc soluţionarea cererilor de restrângere de activitate. 

Recomandările redacției